Wednesday, November 19, 2008

Testimony starts in La.'s 1st Katrina insurance suit

Testimony starts in La.'s 1st Katrina insurance suit 2/12/2007, 3:09 pm CT By MICHAEL KUNZELMAN The Associated Press NEW ...

voteforlou.blogspot.com/2007/02/testimony-starts-in-la-1st-katrina.html